Map Unavailable

Дата/час
28/01/2022 - 29/01/2022
11:00 - 17:30

Място
Facebook Live
Facebook
Sofia

Категория


Национална конференция "Феминизъм: мобилизации и контексти"
В последните години се наблюдават множество феминистки и куиър мобилизации. Част от тези мобилизации са реакции на засилващи се консервативни гласове от различни политически формации, които започнаха осезаемо да влияят върху социално-политическия живот. В множество държави от Европейския съюз бяха въведени забрани за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето в публичността.
Дебатите около ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) разтърсват редица общества. Предприемат се опити за забрана и ограничаване на абортите, но и паралелно се наблюдават социално-консервативни политики за стимулиране на раждаемост, които фиксират жената в ролята ѝ на „майка“, полагаща грижи за семейството и дома. Не на последно място редица протести се разгръщат около феминизирания сектор на публичните услуги, обвързан с полагане на грижовен труд.
Тези процеси пронизват и България. Настоящата конференция си поставя за цел да ги осмисли през перспективата на женските борби и куиър мобилизациите. Какви са възможните пътища за съпротива? И какви форми приема тя? Тези въпроси ще бъдат дискутирани от представители както от академичната сфера, така и от политическия, гражданския и културния сектор.
Пълна програма на конференцията е достъпна тук: https://bit.ly/3GQUvNt
Конференцията ще се проведе изцяло онлайн, като ще се излъчва на живо на страницата на Семинар_BG. Възможно е участие и в Zoom след предварителна регистрация, както следва:
Ден 1, петък, 28 януари 2022
Ден 2, събота, 29 януари 2022
Конференцията се организира от сдружение „Мрежа за културни изследвания“ с финансовата подкрепа на Български фонд за жените.
Научен колектив:
Доц. д-р Валентина Георгиева, Софийски университет
Гл. ас. д-р Мила Минева, Софийски университет
Гл. ас. д-р Леа Вайсова, Софийски университет
Докторант Владислав Петков, Софийски университет