Map Unavailable

Дата/час
24/11/2021
19:00 - 20:00

Място
online
Zoom
Zoom

Категория


Новите преводи на Паисий
Новите преводи на Паисий
Разговор с преводачите Атанас Попов и Димитър Пеев
➡ На живо във Фейсбук страницата на Къща за литература и превод
В този онлайн разговор ви срещаме с двама от авторите на съвременните преводи на Паисий Хилендарски и неговата История славянобългарска – Атанас Попов, преводач на текста на френски език и Димитър Пеев, автор на новия превод на български език.
Модератор: доц. д-р Ани Бурова
Ще поговорим за това какви са мотивациите да се превежда подобен текст и кои са трудностите, с които авторите на новия български и френски превод са се сблъсквали в работата си. Как първото възрожденско произведение на българската историография и въобще произведение, толкова дълбоко вградено в българската колективна идентичност, се представя на нова публика, особено чужда. Какво е да се чете Паисий извън българска среда, но също така, как чете българският читател Паисий през различните преводи и какво ново носи новият български превод.
✍️ Атанас Попов е юрист, автор на журналистически текстове и литературен преводач на френски от български, македонски, сръбски, люксембургски и немски. От 15 години е активен на тези две поприща, като след магистратура върху Паисий Хилендарски се специализира в съвременната драматургия, но превежда и съвременна поезия и проза. Списва блога Le Courrier des Balkans на френски език. Атанас Попов е автор на превода на Паисиевата „История“ на френски – ‘L’histoire slavo-bulgare’ (2005).
✍️ Димитър Пеев е преподавател по старобългарски език и история на българския език в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва Индология в Санкт-Петербургския държавен университет, след което специализира върху текстологията на преводните византийски хроники в университета в Регенсбург, Германия. Работи като преподавател по български и старобългарски език в Хумболтовия университет в Берлин и Университета в Йена, Германия. Димитър Пеев е един от изследователите, подготвили критичното издание на Паисиевата История славянобългарска и автор на последния ѝ превод на съвременен български език – „Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар“ (Зографска света обител, Фондация „Наследство на Зографската света обител“, 2012).

Събитието е част от програмата на Къща за литература и превод „Преводачески четвъртъци“, която се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура”. Разговорът „Новите преводи на Паисий” се реализира в сътрудничество с Association Culturelle Bulgare en Belgique – Българска културна асоциация