Loading Map....

Дата/час
11/05/2016
18:00 - 19:30

Място
Нов български университет
ул. Монтевидео 21
гр. София

Категория


Общоуниверситетски семинар "Аристотел: Никомахова етика"

Общоуниверситетския семинар „Аристотел: Никомахова етика“ се провежда през сряда от 18:00  часа в зала 409, „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1 на НБУ.

Водещи на семинара са проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Димитър Вацов
и гл.ас. д-р Христо Гьошев.

На 11 май 2016 година се провежда шестата сбирка с лекция на гл.ас. д-р Владимир Маринов на тема:
„Една или много? Аристотел за единството на добродетелите“.

Организатор: департамент „Философия и социология“, НБУ