Loading Map....

Дата/час
27/01/2016
18:00 - 19:30

Място
Нов български университет
ул. Монтевидео 21
гр. София

Категория


Общоуниверситетски семинар "Истини и ценности"

Oбщоуниверситетскияt семинар „Истини и ценности“, който се провежда през сряда от 18:00 часа в зала 409
„Проф. Васил Стоилов“, корпус 1 на НБУ.

Водещ на шестата (последна за този семестър) сбирка на Общоуниверситетския семинар с лекция на проф. Георги Фотев, д.н. на тема: „Проблемът за автентичността“.

Водещи на семинара са проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Димитър Вацов
и гл.ас. д-р Христо Гьошев.
Организатор:
Департамент „Философия и социология“, НБУ