Loading Map....

Дата/час
07/12/2021
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на „Държавното устройство на България“

Център за книгата и департамент „Право“ канят на представяне на монографията „Държавното устройство на България“ с автор проф. Александър Гиргинов (под научната редакция на проф. д-р Екатерина Михайлова), поредица „Българско юридическо наследство“ в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Водещ на събитието е почетен проф. д-р Веселин Методиев с дискутанти проф. д-р Екатерина Михайлова, д-р Владимир Маринов и д-р Александра Трифонова.

Проф. д-р Екатерина Михайлова: Монографията „Държавното устройство на България“ ни предоставя информация и анализ за основните институти в конституционното право, разгледани, от една страна, като развитие на световната и европейската мисъл, а от друга – като българска конституционна теория и практика. Прави впечатление изключителната ерудиция на автора, познаването на основните трудове в тази област, цитиранията на няколко езика – латински, немски, английски, френски. Александър Гиргинов не се притеснява да влиза в спор с някои от най-големите европейски и български имена в областта на конституционното право, но го прави по един елегантен начин, развивайки техните постановки и давайки своите виждания. Обстоятелството, че авторът има и политически опит като народен представител, обогатява произведението му с примери от парламентарната практика. Изчерпателно са посочени и нормативните актове, отнасящи се до всяка една от темите, разгледани в монографията.

Настоящото издание е четвъртата книга от поредицата „Българско юридическо наследство“ на Нов български университет. Целта на поредицата е да публикува трудове на видни български юристи, които са оказали влияние върху развитието на българската и световната наука за правото.

***
По време на представянето книгата ще се продава с 10% отстъпка.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.