Map Unavailable

Дата/час
12/04/2022
18:00 - 19:30

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


Представяне на книгата „Предприемачество, иновации и изкуствен интелект в България: Динамика и управление“ на Юлиана Хаджичонева

В книжарница и галерия „НБУ в центъра“ ще бъде представена книгата „Предприемачество, иновации и изкуствен интелект в България: Динамика и управление“ на Юлиана Хаджичонева.

Водещ на събитието е д-р Юлиана Хаджичонева, главен асистент в департамент „Администрация и управление“ с дискутанти доц. д-р Кристиян Хаджиев, ръководител на департамент „Администрация и управление“ на НБУ, научен рецензент на книгата

доц. д-р Едуард Маринов от департамент „Икономика“ на НБУ, научен редактор на книгата и рецензентите проф. Йорданка Йовкова от УНСС и проф. Спартак Керемедчиев от БАН.

Развитието на предприемачеството и иновациите е комплексен резултат от взаимосвързани икономически и управленски процеси. В тези процеси е вплетена еволюцията на икономическата мисъл и действие – като отговор на социално-икономическите предизвикателства, но и като начин на формиране на икономическата среда, в която се развиват предприемачеството и иновациите. Екосистемите им се разбират като цялостни механизми за взаимодействие, подкрепа, насърчаване и устойчивост. Върху тях се отразява динамиката на откриване и използване на бизнес възможностите и тази на управленските избори и решения за създаване на стойност, повишаване на ефективността и организационно съвършенство. В книгата се проследяват именно тези изменения в развитието на предприемаческата и иновационната екосистема в светлината на взаимовръзките между икономическите и управленските концепции и бизнес практиката в България. Изследван е резултатът от взаимодействието под формата на конкурентни стратегии, чрез които се създава ценност. Представени са три бизнес казуса в сферата на финансовата индустрия, търговията на дребно и електронната търговия.

Юлиана Хаджичонева е доктор по бизнес администрация и преподавател в департамент „Администрация и управление“ на НБУ. Магистър е по управленски науки от Университета в Лиеж, Белгия и по международни икономически отношения от УНСС. Преподава предприемачество, иновации, конкурентоспособност, бизнес развитие, стратегическо управление и управление на проекти. Член е на международни и европейски изследователски мрежи на икономистите. Автор е на над 50 научни публикации, две трети от които на английски, френски и испански език.

Професионалният ѝ опит надхвърля 25 години – в предприемачеството, бизнес управлението, проектното управление и преподаването – в частния сектор и в централната изпълнителна власт.