Loading Map....

Дата/час
18/02/2014
18:00 - 19:30

Място
Нова конферентна зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Представяне и разговор върху книгата на Невена Панова "Мимеополис"

Софийският литературоведски семинар и Културният център на СУ Ви канят на представяне и разговор върху книгата на Невена Панова „МИМЕОПОЛИС“. С участието на: Миглена Николчина, Боян Манчев, Георги Гочев, Огнян Касабов, Морис Фадел.

В основата на изследването стоят два по-общи и по-обхватни проекта: за проучване на античната литературна и на античната политическа теория. В случая са предложени наблюдения върху един по-частен културен феномен, който обединява двете първоначални ориентации, защото намира своята изява и в сферата на литературното, и на политическото – подражанието, мимесис, като същностен акт на създаване на произведения на изкуството, от една страна, но и на действане и напътстване на членовете на общността, от друга. Анализираните свидетелства са основно от последния Платонов диалог „Закони”, но са интерпретирани също ключови пасажи от „Държавата” и от някои други Платонови произведения.

Невена Панова преподава старогръцки език и литература в Катедрата по класическа филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изследователските й интереси са в областта на историята и теорията на старогръцката литература, на философската проза (Платон), на рецепцията на античността в българските литература и култура и в съвременната философия. За подробна автобиография и публикации виж тук.