Loading Map....

Дата/час
28/06/2024
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на монографията „Емоционалната интелигентност“ от Любомир Джалев

Център за книгата и департамент „Когнитивна наука и психология“ канят на представяне на монографията „Емоционалната интелигентност: Възникване на парадигмата, обяснителни теории и измерване“ с автор Любомир Джалев в книжарницата на корпус I в Нов български университет.
Събитието е с водещ проф. д-р Лилия Гурова и дискутант доц. д-р Милена Мутафчиева.

Емоционалната интелигентност е сравнително ново понятие в психологията, което привлича вниманието не само на изследователите в тази област, но и на специалисти в различните ѝ приложни полета. Сред най-важните въпроси, свързани с емоционалната интелигентност, са доколко тя е „интелигентност“, за самостойността на понятието, за връзките му с понятия като когнитивна интелигентност и особено социална интелигентност, както и с други психологически характеристики, за начините на нейното измерване. В книгата са разгледани тези и други въпроси, проследено е възникването и развитието на идеите за емоционална интелигентност и основните ѝ концептуални модели. Представена е адаптацията на психологически инструмент за нейното оценяване и са изведени норми за българската популация.

***
Любомир Джалев е дългогодишен директор на Центъра за оценяване и преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ в Нов български университет. Научните му интереси и публикации са в областта на емоционалната интелигентност и теорията за междуличностно приемане-отхвърляне, както и на методологията на психологическите изследвания – количествени и качествени методи в социалните и поведенческите науки, измерване и оценяване в образованието, психологически измервания и тестови теории. Участвал е в разработването и адаптирането на множество психологически инструменти за оценяване. Водил е различни курсове, основни сред които са по психологическо скалиране, тестология, конструиране на тестове за постижения, съвременни образователни технологии и статистическа обработка на данни.

Вход свободен!
Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата