Loading Map....

Дата/час
27/06/2024
14:00 - 15:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на сборника „Психомоторни интервенции за психично здраве“

Център за книгата и департамент „Здравеопазване и социална работа“ канят на представяне на сборника „Психомоторни интервенции за психично здраве: Деца и юноши: Подход за развитие, ориентиран към движението и тялото“, издание на Българска асоциация за развитие на психомоториката (БАМПТ) в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

***

Събитието е с участието на доц. д-р Румен Петров от департамент „Здравеопазване и социална работа“, Ваня Дункова, председател на Българската асоциация за развитие на психомоториката (БАМПТ), редактор на превода и доцент Клаудия Емк. Автори в сборника са доц. Клаудия Емк, Свободен университет в Амстердам, Факултет по поведенчески и двигателни науки, д-р Ян де Ланге, лектор в магистърска програма по психомоторна терапия на Университета на Виндесхайм, Нидерландия, д-р Томас Шееуа, лектор в магистърска програма по психомоторна терапия на Университета на Виндесхайм, Нидерландия, д-р Йоска ван Бушба, лектор по Физическа активност, здраве и благополучие в магистърска програма по психомоторна терапия на Университета на Виндесхайм, д-р Тине Ван Дам, физиотерапевт, Католически университет в Лувен, Белгия.

***

В книгата се защитава позицията, че чрез игра и движение, тялото, умът, емоциите, когницията и отношенията постигат единство в полза на човешката връзка и човешкото развитие. Описан е ренесанса на игровите подходи като научно обосновани, клинично доказани и етично издържани модалности на помагащо отношение с деца и с възрастни във всички помагащи контексти.

Поканени са студенти и преподаватели по социална работа, логопедия, когнитивни
науки, психология на развитието, психология, педагогика, спорт и рехабилитация.