Map Unavailable

Дата/час
19/01/2022
17:30 - 19:00

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


Представяне на сп. „Университетски дневник“ – бр. 30

Брой 30 е посветен на 30-годишнината на НБУ

В книжарницата и галерия „НБУ в центъра“ ще бъде представен брой 30 на „Университетски дневник“, който описва 30-годишната история на Нов български университет през призмата на своите страници. За годините от 1991 до 2006 разказва д-р Веселина Василева, от 2006 до 2016 – доц. д-р Морис Фадел, а от 2016 до днес – гл. ас. д-р Христо Чукурлиев. И тримата – главни редактори на списанието през различни периоди от неговото съществуване.

Списанието на Нов български университет – „Университетски дневник“ започва да излиза през 1995 г. „Мрежовостта, която е в гените на НБУ, сме представили с възможността всеки един читател да сглоби свой брой, да свърже със своя история различните точки в този разказ за изминалите 30 години“ – казва настоящият редактор гл. ас. д-р Христо Чукурлиев.

Дискутанти на събитието са д-р Веселина Василева, гл. ас. д-р Христо Чукурлиев и доц. д-р Морис Фадел.