Map Unavailable

Дата/час
17/09/2023
19:00 - 20:30

Място
Ателие „Пластелин“
ул. Цар Симеон 48
София

Категория


Представяне на стихосбирка „НЕБЕ ЗА РАЗКАЗВАНЕ“
Представяне на стихосбирка „НЕБЕ ЗА РАЗКАЗВАНЕ“ от Борислав Стоянов
/в рамките на квАРТал фестивал 2023: Силата на хората/
Борислав Стоянов е човек, посветил се на едно пластично изкуство – керамиката. Но кой знае защо през последните години пътят му все по-често го води към думите… И е естествено, че стиховете в тази първа негова книга носят отпечатъка на художническия му поглед.
„Небе за разказване” би могла да бъде наречена Книга за Копнежа – толкова очакване за любов и светлина, толкова нежност и надежда бликат от строфите на Борислав Стоянов. Те са безхитростни, чисти, непредвзети, и много, много искрени. Малко ли е това? Никак даже! Повярвайте – в небето на неговата поезия има много за разказване.
Валентина Радинска
Достоверността в поезията принадлежи на нея самата, а не на реалността, ако си припомним думите на Иван Радоев за изкуството, мислено като деформация, чрез която то постига своята автентичност. В „Небе за разказване“ тази автентичност е двойно подсигурена от биографичната връзка на автора с пластичното изкуство, но и от постигнатата хармония в едно ново поле за изява, каквото е поезията. Така един особен белег на жизненост, неизменно свързан с усещането за хомогенна среда, е лишеният от всякаква предвзетост език в стихосбирката. Свободният стих, динамизиран на места от полъха на далечни рими, разкрива крехкостта от движенията на смисъла, но и искреността, и лекотата, с които тази поезия печели тихо, но сигурно читателското доверие.
Стихосбирка
Поредица „Космодрум“ № 17
Първо издание, илюстровано, 72 стр.
© Борислав Стоянов, автор, 2023
© Валентина Радинска, редактор, 2023
© Алекси Алексиев, дизайн, 2023
© Михаела Драгостинова, коректор, 2023
© Издава Фондация „Емили“, 2023