Loading Map....

Дата/час
05/06/2018
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на уебсайт, посветен на проф. Петър Мутафчиев

Представяне на уебсайт, посветен на живота и значимостта на научното дело на проф. Петър Стоянов Мутафчиев (1883–1943). Сайтът запознава потребителите с основни моменти от биографията на проф. Мутафчиев, допълнени с избрани фотографии от личния му архивен фонд, дарен на НБУ от неговата дъщеря акад. Вера Мутафчиева и съхраняван в Университетския архив. Биографията му е допълнена със словата за него, казани In Memoriam от някои от имените му съвременници като Георги Константинов, Иван Дуйчев и Любен Диков.

Важна част от сайта е подробна библиография, включваща почти всички трудове от и за проф. Мутафчиев. Това е инструмент подпомагащ бъдещи изследвания, посветени на личността на проф. Мутафчиев, както и в такива, свързани със Средновековна България и страните от Византийската общност.

Сайтът представя накратко личния архивен фонд на проф. П. Мутафчиев, съхраняван в Университетския архив, с някои от по-интересните и ценни документи в него.

Публикувана е информация и за тези книги от и за П. Мутафчиев, които предлага библиотеката на своите читатели.

На потребителите на сайта ще бъде предложена и секция с две „образователни задачи“. Първата се основава на картотечните бележки на П. Мутафчиев, свързани с неговата научна дейност и писани на няколко езика. Любознателните потребители ще имат възможност да разчетат, преведат и тълкуват личните бележки на големия учен.

Втората задача представлява тест с въпроси от средновековната история на Балканите, като в основата му стоят текстове на П. Мутафчиев.

Доц. д-р Веселин Методиев е член на Настоятелството на НБУ и ръководител на департамент „История“.

Т. Асенов, Л. Томов и П. Буланов са служители в Центъра за книгата на НБУ.