Loading Map....

Дата/час
06/11/2018
18:00 - 19:30

Място
Полски институт в София
ул. Веслец №12
София

Категория


Представяне на "За Полша – с любов"

Книгата ще представят: д-р Сабина Павлова, лингвист, д-р Митко Новков, литературен критик и Ярослав Годун, директор на Полския институт в София. Откъси от творбите на полските автори ще чете актрисата Маргарита Хлебарова.

Книгата включва интервюта с 19 изтъкнати български литературоведи и преводачи на полска литература на български език: Димитрина Лау-Буковска, Благовеста Лингорска, Божко Божков, Магдалена Атанасова, Иван Вълев, проф. Боян Биолчев, Вера Деянова, Богдан Глишев, Антоанета Попова, Мира Костова, Лйчезар Селяшки, Силвия Борисова, проф. Галя Симеонова-Конах, проф. Калина Бахнева, проф. Панайот карагьозов, проф. Правда Спасова, проф. Маргрета Григорова, Юлиян Божков и д-р Камен Рикев.

Емил Басат е литературен журналист и историк на превода. Завършил е българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“. От 40 години прави анкети с български преводачи и с чуждестранни българисти. Автор е на 6 книги – „Чешки триптих“ (в съавторство с Величко Тодоров), „Преводът – лица и маски“ – книга първа и втора, книга трета очаква своя издател, „Българо-унгарски двуглас“, „Словашките лица на българската литература“(електронен вариант) и „За Полша – с любов“. Носител е на наградата на СПБ и фондация „Панагирик“ за цялостен принос в популяризирането на преводното дело в България. Ръководител е на секция „Теория, история и критика на превода“ на СПБ.