Loading Map....

Дата/час
13/11/2023
19:00 - 20:30

Място
Гьоте институт
ул. Будапеща №1
София

Категория


Признания, истина, философия - Мишел Фуко
В навечерието на Световния ден на философията с истинска радост ви каним да поговорим за и около любим за нас философ, един от най-цитираните, един от най-влиятелните, един от провокиращите най-много изследвания, но и най-много страсти мислители: Мишел Ф у к о.
*
Единадесетата ни среща от вече утвърдената поредица „Философски вечери“ отбелязва този месец точно две години от създаването си. За две години десет пъти обсъждахме и спорихме по какви ли не въпроси на миналото, настоящето и бъдещето, опитвайки се напразно да поразкъсаме тези горещо споени помежду си модуси на времето. Адорно и моралните минималии [1], Вебер и социалното диагностициране [2], нахлуването на настоящата политикосъбитийна драматургия в чертозите на философското [3], Бенямин и многопосочието на философския порив [4], Фройд и привиждането на философия в психоаналитичното [5], животът и смъртта [6], Хусерл и феноменологичният проект [7], философията и литературата [8], подреждането на света заедно с философа-писател Перек [9], предизвикателството на Кафка към философията [10] – ето ги десетте стъпки дотук. Продължаваме още по-мощно.
*
Този път отправна точка на разговора ни дава новоизлизащата на български език книга на Фуко „П р и з н а н и я т а н а п л ъ т т а“, четвъртият том на неговата прочута поредица „История на сексуалността“, допреди няколко години известна като само тритомна. Изваденият от архивите на философа след смъртта му том произвежда фурор в средите на световната хуманитарна мисъл през последните години. Имаме го най-сетне на български, от него ще тръгнем, но ще се разпрострем и върху други текстове на Фуко, като ще се опитаме да удържаме разговора около горещи огнища от проблеми, както подобава в навечерието на философски празник. Ще тръгнем от:
– Какво е „казване-на-истината“ и „правене-на-истината“? Те противостоят ли си?
– Каква може да бъде онази форма на живот, при която животът да практикува казване-на-истината?
– Какво е живот „в истина“, която бива непрекъснато казвана и правена пред себе си и пред другите?
– Дали най-дълбоката морална структура е работата на „себе си“ над „себе си“?
– Защо всичко това е проблем на философията и какво всъщност е философия?
Разговора ще започнат професор Стилиян Йотов, доцент Петър Горанов, Антоанета Колева, преводач на новоизлизащия том и на голяма част от книгите на Мишел Фуко на български. Модератор ще бъде Валентин Калинов.
Добре сте дошли на този пореден разговор, в който всъщност винаги обсъждаме едно и също нещо, макар и в различни термини, изказано от най-големите или най-предизвикателните философи. Кое е това „едно и също нещо“?
* * *
„Философски вечери“ се създава в сътрудничество с Библиотеката на Goethe-Institut Bulgarien.
Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм благодари на @Национален фонд „Култура“, които през 2023 г. подкрепят рамково дейността им, включително това събитие и книгата, върху която то се базира. Те се реализират с финансовата подкрепа на Фонда по проект „Едногодишен грант – 2022“.