Loading Map....

Дата/час
01/03/2016
18:00 - 19:30

Място
Нова конферентна зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Публична лекция на Нилюфер Гьоле

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“

Ви канят на

публична лекция на проф. Нилюфер Гьоле

 

В рамките на проект „Гражданска практика за студенти и учители. Протестите след 2011 г.“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Нилюфер Гьоле е социолог, професор е във Висшето училище за социални науки (Париж). Научните й изследвания са свързани с появата на новите практики, фигури, символи и знаци на ислямската религиозност в публичното пространство. Автор е на книгите Мюсюлманки и модерни: забрадка и цивилизация в Турция (2003) и Взаимопрониквания: ислямът и Европа (2005). Последната й книга е Мюсюлмани във всекидневието, европейско изследване на споровете около исляма (2015). В момента професор Гьоле изследва глобално разгръщащите се протестни движения в публичното пространство.

Можете да видите две нейни публикации, свързани с темата на лекцията й:

Nilufer Gole. Public Space Democracy

Нилюфер Гьоле, Паркът Гези и свободата

Лекцията е на английски език.

Вход: свободен