Loading Map....

Дата/час
18/12/2018
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


10 години научноизследователска програма „Литературата на Народна република България (1946-1990)“

Кръглата маса ще фокусира вниманието върху дейностите и изданията, реализирани в рамките на научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946–1990)“, осъществявана през последните 10 години от департамент „Нова българистика“. Ще бъде представен сборник „Нова литературна история“, посветен на програмата. В него, освен хрониката на събитията между 2013 и 2018 г., с анонси и корици са показани всички 52 издания от издателските поредици към програмата, както и книги от членове на постоянния изследователски екип, публикувани по други инициативи и проекти. Към кръглата маса ще бъде открита изложба с всички издания, публикувани през последните десет години.

Водещ: доц. Пламен Дойнов, д.н.

Дискутанти: проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Морис Фадел, гл. ас. д-р Мария Огойска, гл. ас. д-р Биляна Курташева и др.