Loading Map....

Дата/час
29/11/2015
18:30 - 20:30

Място
Литературен клуб „Перото“, НДК


Категория


Благотворително четене: Сантименталности

С подкрепата на Американския колеж в София, организираме благотворително четене, чиято цел е набиране на средства за фондация „Деца с проблеми в развитието“.


Основните цели на фондацията са подкрепа на децата с проблеми в развитието /детска церебрална парализа, аутизъм, синдром на Даун, епилепсия и др./ и техните семейства, както и подобряване отношението на обществото към тях, прилагането на европейски практики за интеграция и социализация им в обществото чрез рехабилитация, обучение и лечение, както и изграждане на условия за независим и равностоен живот на тези деца, като неразривна част от обществото. Към момента фондацията е създала медицински център, за чийто ремонт и подобряване ще бъдат използвани част от събраните средства.

Ще четат:
Георги Господинов
Захари Карабашлиев
Иван Димитров
Деян Енев
Александър Шпатов
Иван Ланджев
Благовеста Пугьова
Алек Попов
Дена Попова
Росен Карамфилов

Банковите сметки на фондацията са:
Райфайзен Банк (България) ЕАД
В лева: IBAN: BG40RZBB9155106916
В EUR: IBAN: BG 28RZBB91551469056905