Loading Map....

Дата/час
05/02/2015
17:30 - 19:00

Място
Българска академия на науките
ул. "15 ноември" 1
София

Категория


Черната кутия: от текст към действие и обратно

Черната кутия: от текст към действие и обратно е представяне на новото, преработено издание на романа „Черната кутия: ниско прелитащи кучета“. Седем години по-късно Алек Попов отваря кутията отново. С организацията на издателство „Сиела“, Общоакадемически семинар на БАН и Институтът по информатика и математика.

С лекция на чл.-кор. Алек Попов

БАН, Голям салон