Loading Map....

Дата/час
07/03/2014
00:00 - 17:00

Място
Гьоте институт
ул. Будапеща №1
София

Категория


12354856-STANDARDИнициативата „Четене… от самото начало“ в България спомага за възникването на нови практически модели за насърчаване на четенето и предоставя материали за безплатно ползване.

Уте Хахман, ръководителка на Градската библиотека в Брилон, рецензент на детски и юношески книги, председателка на експертната група „Детско-юношески библиотеки в Немската библиотечна асоциация“(2004-2009), член на международния комитет International Standing Committee for Children and Teen Librarys der IFLA (International Federation of Library Associations)(2005-2009) и член на журито за Немска награда за детско- юношеска литература (2008-2010), ще представи в рамките на тази инициатива лесно осъществими в практиката модели за насърчаване на четенето.

Ще бъде поставен акцент върху проектите Читателски метър и Медиен метър и върху възможностите им за насърчаване на читателската и медийна компетентност.

Програмата на семинара можете да видите тук.