Loading Map....

Дата/час
20/02/2019
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Четвърта сбирка на Клуба по творческо писане на НБУ: Дискусия „Съществуват ли рецепти за участие в литературни конкурси?“

Четвъртата сбирка на Клуба по творческо писане в първата си част ще премине като дискусия на тема „Съществуват ли рецепти за участие в литературни конкурси?“, в рамките на която ще бъдат обсъдени принципи и конкретни случаи от конкурсните практики в България и чужбина.

Във втората си част сбирката ще предложи консултации на членовете на клуба с доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Йордан Ефтимов и доц. д-р Емилия Дворянова.

Модератори:

доц. Пламен Дойнов, д.н.

доц. д-р Йордан Ефтимов

доц. д-р Емилия Дворянова