Map Unavailable

Дата/час
29/01/2020
18:00 - 19:30

Място
Читалище „Възраждане“
ул. Стоян Чакалов 1
Пловдив

Категория


Читалище "Възраждане" представя новата книга на Иван Станков в Пловдив

Читалище „Възраждане“, Старинен Пловдив, ще представи в салона си книгата „Имена под снега. А7“ на проф. д-р. Иван Станков, издание на велико търновското издателство „Фабер“, чийто директор, Нейко Генчев, също ще присъства.
Книгата ще представи доц. д-р. Гергина Кръстева.

Повече за книгата, тук: https://mdoneva.com/2020/01/05/imenapodsnegaa7/?fbclid=IwAR22b69i3dettxvKN5X4JYX96J6XobVb5fLXpazvnx7CFZdPLfAaneaSqwY

Иван Станков е роден през 1956 г. Преподава българска литература във Великотърновския университет „Св. св Кирил и Методий“. Автор е на 8 литературоведски книги. Първата му белетристична книга „Спомени за вода. Dm“ получава втора награда за художествена проза на портал „Култура“ за 2015 г.
„Имена под снега. А7“ (последната книга от трилогията, включваща още „Спомени за вода. Dm“ и „Улици и кораби. Gm“ )

Самотата справедливо е разпределена на шест милиарда еднакви парчета.
Любовта – също.
Героите на тази книга имат достатъчно и от двете.
Повечето са българи, пръснати по Стария континент.
Идват тук от „Спомени за вода. Dm“ и от „Улици и кораби. Gm“.
Често се и връщат там в мислите си.
След селата и градовете умират държавите.
Но хората остават.
И за живите, и за мъртвите има много място под снега.
Той винаги вали като начало.
Такъв е припевът на всяка снежна песен.
Тук минава през ла мажор седем, преди да се върне в ре минор.