Map Unavailable

Дата/час
10/06/2015 - 11/06/2015
10:30 - 13:00

Място
Американски център на Столична библиотека
пл. Славейков №4
София

Категория No Categories


"читАлнЯта - Публични срещи и дискусии с библиотекари и граждани за бъдещата нова книжна точка на София"

В Американския център на Столична библиотека на 10 и 11 юни 2015 г. от 10:30 – 13:00 ч. ще се проведе дискусията „читАлнЯта – Публични срещи и дискусии с библиотекари и граждани за бъдещата нова книжна точка на София“ с участието на специалисти по библиотечно-информационни науки, студенти, НПО и други заинтересовани лица. С тяхна помощ ще бъдат обсъдени добри практики и конкретни препоръки, свързани с подбора и набирането на книжния фонд за „читАлнЯта“, както и изграждането на работещи принципи за успешно функциониране в бъдеще. Модератор е Александър Шпатов. 

Подтеми на дискусията са:
Представяне на идеята от Сдружение за градски читални; …
Дарителски акции;
Предизвикателства пред библиотеките;
Привличане на най-малките читатели.