Loading Map....

Дата/час
18/01/2019
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Девети Атанас-Славови четения: „Носталгиите“

Превърналите се в традиция Атанас-Славови четения се провеждат за девета поредна година.

Атанас Василев Славов (1930–2010) е български писател, изкуствовед, семиотик, поет и сценарист с международно признание. През 2004 г. дарява личната си библиотека и архивни материали на НБУ. Департамент „Нова българистика“ със съдействието на Университетски архив и Библиотеката на НБУ организира ежегодни четения в негова памет.

Водещ: доц. д-р Йордан Ефтимов

Програмата на Деветите четения включва:

Михаил Неделчев – „Източнорумелизмът на Атанас Славов“

Морис Фадел – „Носталгията по класичното в стихознанието на Атанас Славов“

Мария Огойска – „Музикалните носталгии на Атанас Славов“

Йордан Ефтимов – „Атанас Славов като антиносталгик“