Loading Map....

Дата/час
27/04/2017 - 28/04/2017
Цял ден

Място
РБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново
Ив. Ботева 2
Велико Търново

Категория


Емилиян Станев - традиция и модерност. Научна конференция във Велико Търново

КАТЕДРА „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА – ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ„ – В. ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ – В. ТЪРНОВО

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЕМИЛИЯН СТАНЕВ – ТРАДИЦИЯ И МОДЕРНОСТ
110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕМИЛИЯН СТАНЕВ

П Р О Г Р А М А

27 април (четвъртък)

10:30 – 11:00 часа – регистрация на участниците в конференцията
11:00 Откриване на конференцията
водещ заседанието проф. дфн Николай Димитров
11:15 Проф. дфн Светлозар Игов. Дворянските и чифликчийските утопии у Лев Толстой, Иван Вазов, Йордан Йовков и Емилиян Станев
11:30 Проф. Михаил Неделчев. Явявания и жанрови специфики на лирическата проза на Емилиян Станев
11:45 Евелина Джевиецка. Емилиян Станев – християнски мислител или нихилист? За мирогледните дистанции в българското литературознание
12:00 Гл. ас. д-р Мария Огойска. Трансформации на евангелското в три романа на Емилиян Станев
12:15 Проф. дфн Христо Трендафилов. Средноевропейски извори на късния Емилиян Станев
12:15 – 12:45 Дискусия
12:45 – 14:00 Обедна почивка

Водещ на следобедното заседание проф. дфн Иван Станков
14:00 Доц. дфн Пламен Антов. Емилиян-Станевата анималистика – открития и провали
14:15 Проф. д-р Петър Стефанов. Природно и човешко в анималистиката на Емилиян Станев за деца
14:30 Гл. ас. д-р Екатерина Петкова. Смислопораждащият потенциал на междутекстовите връзки в повестта „Крадецът на праскови“ на Емилиян Станев (литературнообразователен дискурс в осми клас)
14:45 Александър Христов. Бележки за лицата на „Крадецът на праскови“.
15:00 Магдалена Трифонова. Неосъществената любов в „Крадецът на праскови“ на Емилиян Станев и „Белите рози“ на Йордан Йовков
15:15 Гл. ас. д-р Илиана Димитрова. Драматизацията на Бойко Илиев по повестта на Емилиян Станев „Крадецът на праскови.
15:30 – 16:00 Дискусия и Кафе-пауза
16:00 Проф. д-р Димитър Михайлов. Новелата „В тиха вечер“ – компромис или приключенски и психологически сюжет
16:15 Гл. ас. д-р Мая Ангелова. „В тиха вечер“ на Емилиян Станев в контекста на партизанската проза
16:30 Проф. дфн Антоанета Алипиева. „Антихрист“ на Емилиян Станев – българска тема или не?
16:45 Доц. дфн Виолета Русева. Лествицата Човек и краха на историята в романа „Антихрист“ на Емилиян Станев
17:00 Доц. д-р Антоанета Буюклиева. Романът „Антихрист“ – между канона и свободата на духа
17:15 Гл. ас. д-р Александра Антонова. Слова и думи в „Антихрист“
17:30 Доц. дфн Пламен Дойнов. Емилиян Станев като представител на соцпарнасизма
17:45 –18:00 Дискусия
18:00 – 18:30 Прожекция на документалния филм „Вечните ловни полета“, посветен на Емилиян Станев

28 април (петък)
Водещ на заседанието проф. д-р Димитър Михайлов
9:30 Гл. ас. д-р Марина Владева. Обиталищата на художника в „Язовецът“ на Емилиян Станев и „Лице“ на Блага Димитрова
9:45 Проф. дфн Николай Димитров. За очите на мъжа и на жената в творчеството на Емилиян Станев или за огледалото на Другия („Търновската царица“ и „Язовецът“)
10:00 Проф. дфн Сава Сивриев. Евангелски и „апокрифен“ разказ в „Лазар и Иисус“ на Емилиян Станев
10:15 Проф. д-р Венелин Грудков. Щрихи към романистиката на Емилиян Станев
10:30 Катя Зографова. Женските образи в творчеството на Емилиян Станев през митичния код на природата
10:45 – 11:15 Дискусия
11:00 Проф. дфн Иван Станков. Емилиян Станев в прозата на Йордан Радичков
11:15 Проф. д-р Антония Велкова- Гайдаржиева. Емилиян Станев у Петър Алипиев
11:30 Проф. д-р Дора Колева. Емилиян Станев: „Мисля, че сега съм близо до Яворовия свят…“
11:45 Д-р Радка Пенчева. Емилиян Станев според дневника на Петър Динеков
12:00 Д-р Кремена Митева. Професор Иван Сарандев като изследовател на Емилиян Станев
12:15 Доц. д-р Наталия Няголова. Велико Търново като градски текст в творчеството на Емилиян Станев
12:30 Проф. дфн Сава Василев. Емилиян Станев – юбилейни дързости и съвпадения
12:30 – 12:45 Дискусия. Закриване на конференцията.