Loading Map....

Дата/час
28/02/2019
10:00 - 12:00

Място
Софийски университет, Нова конферентна зала
бул. Цар Освободител 15
София

Категория


Философската мисъл на Джордано Бруно през призмата на книгите му
През призмата на преведените за първи път на български език книги на Джордано Бруно, Италианският културен институт и издателство Изток-Запад представят философската мисъл на италианския писател, философ, астроном и математик, монах от доминиканския орден, живял през XVI век.
Книгите, около които ще протече дискусията са: „Пепеляната вечеря“, „За безкрайното, вселената и световете“ и „Свещникът“.
Модератор на дискусията ще бъде философът Любен Козарев. Участници в дискусията: проф. Димитър Денков, проф. Стилян Йотов, проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев и преводачите Владимир Градев, Богдана Паскалева и Сава Славчев.

Джордано Бруно е италиански философ, астроном, математик и драматург, който първи отстоява идеята за безкрайността на Вселената. Неговите космологични теории надминават хелиоцентричната система на Николай Коперник и определят Слънцето като една от безбройно многото свободно движещи се други звезди. Изгорен жив на клада от властите на Папската държава през 1600 г., след като Светата инквизиция го обвинява в ерес. След неговата смърт идеите му стават популярни и през XIX и XX век на него се гледа като на мъченик за свободната мисъл и модерната наука, въпреки че основните обвинения срещу него да са били на догматическа, а не научна основа.

Нова конферентна зала, СУ Св. Климент Охридски
––––––––––––––––––––––––––-

Тramite i libri di Giordno Bruno tradotti per la prima volta in bulgaro, l’IIC e la Casa editrice Iztok-Zapad presenteranno il pensiero filosofico del filosofo, scrittore e monaco cristiano italiano appartenente all’ordine domenicano vissuto nel XVI secolo.

I volumi intorno ai quali si discuterannno le sue idee sono „La cena de le ceneri“, „De l’infinito universo e mondi“ е „Il candelaio“.

Moderatore della discussione sarà il filosofo dott. Lyuben Kozarev. Partecipanti nella discussione: prof. Dimitar Denkov, Prof. Stilyan Yotov, Prof. Tsocho Boyadzhiev, Prof. Georgi Kapriev e i traduttori Vladimir Gradev, Bogdana Paskaleva, Sava Slavchev.

Nuova Sala Conferenze, Università di Sofia San Clemente d’Ocrida