Loading Map....

Дата/час
04/02/2021
17:30 - 18:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Историческа социология на наказателните политики в България: Т. 3.: Наказателните стратегии в демократичното общество

Център за книгата,  департаменти „Философия и социология“ и „Право“ на Нов български университет представят „Историческа социология на наказателните политики в България: Т. 3.: Наказателните стратегии в демократичното общество“ от Мартин Канушев

Водещ на събитието е гл. ас. д-р Теодора Карамелска, а дискутанти проф. д-р Христо Тодоров, проф. д-р Екатерина Михайлова и проф. д-р Димитър Вацов.

Аналитичният фокус на това социологическо изследване представляват исторически специфичните начини на упражняване на наказателната власт в три макросоциални контекста: българското капиталистическо, социалистическо и постсоциалистическо общество, с акцент върху разривите, прекъсванията и несъизмеримостите, но и върху контюинитета, приемствеността и наследството; различията срещу повторенията. Да анализирам стратегиите на наказателната власт означава реално да уловя социалното функциониране на нейните механизми между две граници: между правните правила, които формално разграничават властта, и следствията на истината, които тази власт произвежда. Политическата философия има един основополагащ въпрос: как дискурсът на истината може да фиксира границите, които се полагат на властта по право? Моят проблем е социологически: какъв е специфичният начин, по който през различните периоди от „модерната“ българска история се организира връзката между право, власт и истина; и следователно, какви са правните правила, които задействат властови-те отношения, за да произвеждат дискурси на истината?

Мартин Канушев е професор в департамент „Философия и социология” на Нов български университет. Преподава социология на властта, правото и медицината. Автор на книги, студии и статии по социология. Отговорен редактор на сп. „Критика и хуманизъм“ и член на редакционната колегия на сп. „Социологически проблеми“.

Събитието ще се проведе в Zoom.
Meeting ID 861 4298 0307
Passcode 416616.

Монографията в Електронния каталог на изданията на НБУ: