Loading Map....

Дата/час
06/04/2017 - 07/04/2017
09:00 - 14:30

Място
Нова конферентна зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Исторически разкази в литературите: аналогии и противопоставяния

Научна конференция: Исторически разкази в литературите: Аналогии и противопоставяния
Вниманието ще бъде насочено към сравняване / съпоставяне на представянето на едни и същи или близки събития в различни литератури. Например войни и освободителни / сепаратистки движения, решителни обществени процеси, навлизането на нещо ново в живота, в манталитетите, в литературата и културата.
Други примерни тематични полета:
– Революционния дискурс: внос и традиция.
– Колонизатори и колонизирани – взаимни гледни точки.
– Чужди модернизатори и свои традиционалисти.
– Авангардните търсения и тяхната рецепция.


Програма
6 април
Конферентна зала
9.00 – 10.30
Водещ: Николай Аретов
Деница Петрова, Сведения за учредяването на българската и сръбската патриаршии в славянската книжнина
Надя Данова, Българския и гръцкия образ на Осман Пазвантоглу
Надежда Александрова, Историите на Османската империя от Насиф Малуф и Каролин Фюре на български език: аналогии и различия
Николай Желев, Представите за българите като част от илирите в трудовете на Шафарик, Колар и Гай

Дискусия

Кафе пауза

11.00 – 12.30 Конферентна зала
Водещ: Теодора Цанкова
Сирма Данова, Християнизацията като културна вина: бележки към диалога Ботев – Раковски
Анна Алексиева, 1935 г. – Исторически разкази за Христо Ботев
Николета Пътова, Две аналогични заглавия от българската и сръбската възрожденска драма – „Велислава, българска княгиня” и „Елисавета, черногорска княгиня”
Юлиан Жилиев, Диана и Актеон из ловните (бранните) полета на интерпретациите

Дискусия

Обедна почивка

13.30 – 16.00 Конферентна зала
Водещ: Анна Алексиева
Николай Аретов, Три западащи семейства (Буденброкови, Гераците, Салина)
Амелия Личева, Втората световна война в романите на Кейт Аткинсън и Джон Бойн
Албена Иванова, Солунските атентати в творчеството на Антон Страшимиров и Коста Църнушанов
Румяна Л. Станчева, Войната в романите на двама пацифисти
Дискусия

7 април Зала 1
9.00 – 10.30
Водещ: Румяна Станчева
Надя Бойко (Институт за литература „Т. Шевченко“, НАН на Украйна), Болката и над болката: трагедията на Първата световна война през очите на украинците
Бойка Илиева, Проектът „Трепети“: една (не)своевременна провокация
Маламир Спасов, Бизаризъм: най-странните от странните в модернистичната проза на Балканите
Теодора Цанкова, Битката при Трафалгар през погледите на Бенито Перес Галдос и Бърнард Корнуел

Дискусия

11.00 – 12.30
Водещ: Надя Данова
Николай Чернокожев, Реликви и наративните им употреби
Пламен Антов, Конници в българския модернизъм
Димитър В. Атанасов, Историята като литература, литературата като история
Ралица Гелева, „Дон Карлос“ – литературната основа на либретото, историческия контекст на сюжета и неговите сценични интерпретации

Заключителна дискусия

13.30 – 14.30
Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание