Loading Map....

Дата/час
18/10/2014
18:30 - 21:00

Място
Читателско студио „Там“
ул. Марно поле 2 А
Велико Търново

Категория


Иван Ланджев и Владислав Христов гостуват на Читателско студио "Там"

Читателско студио „Там“  среща поетите Иван Ланджев и Владислав Христов с техните търновски почитатели. Книгите им – „Ние според мансардата” и „Фи” –  представя Мая Ангелова.

Четене, осмисляне и (до)измисляне от публиката.  Гвоздеят на вечерта е представянето на новата книга с поезия на Владислав Христов „Германии”, само ден след излизането й от печатницата.
Текстове от нея – в изпълнение на актьора Милен Димитров.

Повече за читателско студио ТАМ:
Форматът има за цел да представя автори на съвременна поезия и проза. Досегът с автора в акустична среда ще осмели читателя да се огласи в познатите и предпочитани или непрочетени още текстове. Резултатът от подобно усилие сам по себе си притежава достойнствата на завършена творба.