Loading Map....

Дата/час
03/10/2017
16:00 - 17:30

Място
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Аула
бул. Цар Освободител 15
София

Категория


Изложба "Дни на университетската книга"

Изложбата „Дни на университетската книга“ в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ има за цел да покаже различни аспекти на богатата продукция на Университетското издателство, която обхваща множество тематични области – литература и езикознание, история, химия, физика, математика, философия, право, масови комуникации, педагогика, икономика, богословие, медицина и др.

Акцент в експозицията е Годишникът на Софийския университет, най-дългогодишната поредица „Университетска библиотека“, представяща фундаменталните трудове на видни университетски преподаватели, както и поредицата за художествени дебюти „Нова поезия и проза“, в която младите автори са завършили Магистърската програма по творческо писане към Факултета по славянски филологии на СУ.

Изложбата ще бъде придружена с постери с фототипни издания на Правилниците за издаване на първия Годишник на Софийския университет и на поредицата „Университетска библиотека“ от 1925 г., с което се институционализира издаването на университетски книги в България.