Loading Map....

Дата/час
13/11/2017
14:00 - 15:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Кръгла маса 50 години български превод на „Критика на чистия разум“ от И. Кант

Кръглата маса се организира с медийната подкрепа на „Аз чета“ и е посветена на значимо за българската наука и култура събитие. Отбелязва се 50-годишнината от първото издание на превода на „Критика на чистия разум“. Целта на срещата е да се обсъдят проблеми от Кантовата трансцедентална  философия и да се припомни преводаческият подвиг на проф. д-р Цеко Торбов. С изказвания ще се включат: чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов (ИИОЗ-БАН), проф. д-р Христо Тодоров (НБУ), доц. д-р Ясен Захариев (НБУ), доц. д-р Христо Стоев (СУ „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Ивайло Димитров (ИИОЗ-БАН), доц. д-р Кристиян Енчев (ИИОЗ-БАН), гл. ас. д-р Силвия Кръстева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), гл. ас. д-р Христо Гьошев (НБУ), д-р Вера Любенова (Център за книгата, НБУ) и д-р Александра Трифонова (Център за книгата, НБУ).

По повод събитието Университетският архив представя документална изложба „Пътят на проф. Цеко Торбов към Кант“.