Loading Map....

Дата/час
20/04/2017 - 21/04/2017
13:00 - 15:00

Място
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Аула
бул. Цар Освободител 15
София

Категория


Лекции на проф. д-р Йоланта Шарлей  в София и Велико Търново

Проф. д-р Йоланта Шарлей – езиковед, асистент в Катедрата по теория и практика на комуникацията в Техническо-хуманистичната академия в Белско-Бяла. Научните й интереси са в областта на проблематиката на религиозния език, особено библейския. Автор е на монографиите „Библейски епифании“ и „Езиковият образ на човека в профетичните книги на Стария завет“, както и на десетки научни статии, публикувани в Полша и в чужбина. Два пъти е отличена от Фондация Primus Inter Pares (1989 – сребърна значка, 1990 – златна значка). Член е на редколегията на научното списание „Светът и словото“ и „Медии и общество“.       

София: “Семитска и европейска концепция за думата”

Велико Търново: “Полът на езика – езикът на пола”

София – 20 април, четвъртък, 13.00 ч., Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Полонистичен кабинет № 149, вход свободен

Велико Търново – 21 април, петък, 13.00ч., Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, зала „Европа”, вход свободен

Организатори: Полски институт в София съвместно с Факултета по славянски филологии на Софийския университет и Филологическия факултет на Великотърновския университет