Loading Map....

Дата/час
23/05/2017
10:30 - 12:00

Място
СУ „Св. Климент Охридски“, Театрална зала „Алма Алтер“
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Лекция на д-р Марчин Яворски, литературовед

Лекция на д-р Марчин Яворски, литературовед  „Най-новата полска поезия и масовата култура“ за студенти-полонисти в СУ „Св. Климент Охридски“.

д-р Марчин Яворски – литературовед, автор на книгата „Реверсите на модерността. Класицизмът и романтизмът в поезията и следвоенната критика” (2009) и на няколко десетки статии, посветени на полската поезия от XX и XXI век. Aсистент в Института за поетика и литературна критика на Университета „Адам Мицкевич“, където е един от редакторите на литературоведското издание, излизащо два пъти годишно „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria literacka”.

Работи с Центъра за култура „Замек” в Познан, в т.ч. и като куратор на Фестивала на фабулата. Секретар на Познанската литературна награда.

СУ „Св. Климент Охридски“, Полонистичен кабинет 149, вход свободен

Организатори: Полски институт в София съвместно с Факултета по славянски филологии