Loading Map....

Дата/час
13/10/2014 - 25/10/2014
Цял ден

Място
Галерия „Академия“
ул. „Шипка“ №1
София

Категория


Либература или тоталната литература

Създателите на течението либература Катажина Базарник и Зенон Файфер откриват изложбата „Либература или тоталната литература”. Организатори са Полския институт в София, съвместно с Национална художествена академия в София.

Изложбата представя най-интересните примери на работи, надхвърлящи в значителна степен читателските навици и разкриващи пред читателя съвършено нов тип четиво.


Либературата е поетика, преодоляваща литературните и издателските ограничения, стремяща се към създаването на цялостна творба. Тази творба говори на читателя не само с помощта на думите, но и чрез формата на книгата (лат.liber), която може да има произволна форма.
Това е вид литература, при която текстът и материалната форма на книгата представляват едно цяло, а всички елементи, в т.ч. и невербалните, могат да бъдат носители на значението. В една либературна творба значение има не само текстовия пласт, но и физическото пространство и конструкцията на книгата, нейната форма, формат, типографска изработка. Важни могат да бъдат размерът, видът и цветът на шрифта, както и свободната от текст повърхност на листа, съответстваща на текста рисунка или снимка, и, накрая, видът хартия или друг материал.

Вход свободен