Map Unavailable

Дата/час
23/11/2023
12:30 - 14:00

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


Литературно ателие. Дискусия за преподаването на литература

В книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“ ще се проведе „Литературно ателие. Дискусия за преподаването на литература“ на френски език.

Литературното ателие е организирано департамент „Чужди езици и култури“ в НБУ и е с модератор Магдалена Божкова от същия департамент.

Събитието е в рамките на петото издание на Международния ден на учителите по френски език, организирано от Френски институт в България. Цели да популяризира професията на учител по френски чрез дейности и събития, които ще създадат връзки и солидарност. Това е ден, в който учителите ще обменят идеи, ще се събират за приятелски моменти, ще споделят своя опит и практики.

***

Français

Atelier de littérature. Discussion sur l’enseignement de la littérature

Participants – Professeur.e.s de langue et littérature françaises

Modérateur de la discussion – Magdalena Bozhkova – Nouvelle Université Bulgare; Le Département des langues et cultures étrangères