Loading Map....

Дата/час
27/11/2014 - 29/11/2014
Цял ден

Място
Нова конферентна зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Наследството на лингвистиката в българската литературна теория

Националната конференция „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория” се организира от Катедра „Теория и история на литературата” и Направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН. Конференцията е трета по ред в подобен формат, организационен екип и теоретичен залог след форумите „Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов” [2012 г.] и „Просветителство срещу идеологема (Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов)”[2013 г.].

Амбицията на „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория” е да бъде следваща стъпка в осъществяването на теоретичния проект по анамнеза на ключови понятия, концепции и мислители с оглед на българската литературоведска общност.

Конференцията „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория” отваря разговора за историята на българското литературознание с оглед на връзката му с езикознанието, както и (д)ефектите на профилирането на двете области днес.

Форумът предполага насочване към явното или дискретно литературоведско присъствие на пораждащи фигури като Сосюр или Гийом, към споровете около руските формалисти и Бахтин, към ранните работи на Цветан Тодоров и Юлия Кръстева, към влиянието на Лотман и школата в Тарту, към приноса на български езиковеди като Георги Герджиков, Красимир Манчев, Цанко Младенов, Йордан Пенчев, Мирослав Янакиев и др. за българското литературознание от 60-те години насетне.

Следете събитието във фейсбук.