Loading Map....

Дата/час
14/11/2018
16:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Откриване и първа сбирка на „Клуб по творческо писане“

Клубът по творческо писане на НБУ предоставя среда за интензивно творческо общуване между автори на поезия и проза – студенти и кандидат-студенти, преподаватели и служители в НБУ, предлага ефективни лабораторни упражнения и редакторски практики, привлича водещи български поети и белетристи като гост-преподаватели, организира публични литературни четения и спектакли.

Модератори и главни консултанти са доц. Пламен Дойнов, д.н., поет, драматург и критик, доц. д-р Йордан Ефтимов, поет и критик, и доц. д-р Емилия Дворянова, белетрист и философ.

Водещ: доц. Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Емилия Дворянова

Клубът е инициатива на Центъра за книгата на НБУ и департамент „Нова българистика“.