Loading Map....

Дата/час
08/06/2017 - 09/06/2017
18:00 - 19:30

Място
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Аула
бул. Цар Освободител 15
София

Категория


„Полската литература – известна и неизвестна” - цикъл лекции на проф. дфн Калина Бахнева

8 юни

„Да съхраниш образите”.

Българските преводи на творчеството на Збигнев Херберт

Лекцията е първото цялостно изследване в България и Полша на рецепцията на художественото наследство на поета, есеист и драматург Збигнев Херберт (1924-1998). Фактическата история на българските преводи прераства в критическо изложение, проблематизиращо творческия натюрел на нашите преводачи, адекватността на преводната версия и нейната обоснованост от националните културни кодове, традиционните и актуалните естетически нагласи на родното и полското поетическо съзнание.

Обобщават се постиженията на най-известните български интерпретатори на творчеството на Збигнев Херберт: Николай Кънчев, Вера Деянова и Димитрина Лау-Буковска. Аргументира се връзката  между преводаческото решение и творческия натюрел на отделните преводачи. Специално внимание е отделено на философското и естетическото взаимодействие между поезията на Николай Кънчев и Збигнев Херберт както и на творческите контакти между двамата поети. Българската рецепция на един от най-големите съвременни поети на Полша се разглежда в контекста на традиционно силното присъствие на полската поезия у нас.

9 юни

Полските Антигони. Драматургията на Януш Гловацки

Водещо място в лекцията заема драмата на Януш Гловацки (р.1938) Антигона в Ню Йорк, която се проблематизира от гледна точка на задомяването / бездомността, отношението: природа–култура, становището на Зигмунт Бауман за миграционните процеси и човешките „отпадъци”, концепцията на Юлия Кръстева за „смущаващата другост”,  както и психоаналитичния опит на Жак Лакан „Стадият на огледалото”. Задълбоченото осмисляне на формирането на Аз-а и въпроса за Чуждия / Другия като същностни за понятието „поликултуризъм” се дължи на интертекстуалния прочит на пиесата с драматургичното творчество на Витолд Гомбрович (Ивона, принцесата на Бургундия), Славомир Мрожек (Емигранти) и поезията на Збигнев Херберт.

Антигона в Ню Йорк се осмисля в диалог с драмите на Януш Гловацки: Фортинбрас е пиян?, Пепеляш, Четвъртата сестра.

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски” и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Автор на редица научни публикации в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите “Преселението на художественото слово” (1993) и “Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).

Полонистичен кабинет №149, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
вход свободен

Организатори: Факултет по славянски филологии на Софийския университет съвместно с Полския институт в София