Loading Map....

Дата/час
05/12/2018
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне и дискусия върху книгата на гл. ас. д-р Биляна Курташева „По ръба на сравнението. Яворов и Ролинг Стоунс и други не/възможни интертекстове“

Възможно ли е да четем паралелно стихотворение на Яворов и парче на Ролинг Стоунс? А Константин Павлов и Ницше? А остаряването у Далчев през Гео Милев? Книгата изпробва границите на междутекстовия диалог днес върху примери от българската и световната литература. Анализът често върви „по ръба на сравнението“, като предлага успоредни четения на привидно неуспоредими текстове и полета. Така изникват неподозирани неща за познати и не толкова познати текстове и автори, за самите начини, по които съпоставяме, и за отношението между литературата и света тук и сега.

Книгата на гл. ас. д-р Биляна Курташева отваря широко поле за дискусия.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата

С медийната подкрепа на Аз чета

Водещ: доц. д-р Морис Фадел

Дискутанти: проф. Михаил Неделчев, д-р Мария Огойска

Организатори:

Център за книгата

департамент „Нова българистика“

ИК „Жанет 45“