Loading Map....

Дата/час
24/02/2016
18:00 - 20:00

Място
СУ „Св. Климент Охридски“, Театрална зала „Алма Алтер“
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Представяне и кръгла маса OBIECTUM PURUM: Увод във феноменлогията на Рене Декарт

Издателство „Литературен Вестник“  и Културен център на СУ канят на

Представяне и кръгла маса: OBIECTUM PURUM: УВОД ВЪВ ФЕНОМЕНОЛОГИЯТА НА РЕНЕ ДЕКАРТ

от Стефан Попов

С участието на:
Стефан Попов, Деян Деянов, Димитър Вацов, Христо Тодоров

Модератор:
Дарин Тенев

Книгата на Стефан Попов е посветена на тези фундаментални въпроси на европейската модерност – обекта, математизацията, математическото. Декарт рационализира достиженията на Галилей във физиката и астрономията, като изяснява, че в основата на модерната наука лежи абстракцията на обекта. Чистият обект, obiectum purum, е феномен на мисленето и няма битие в непосредствения опит на човешките същества. Декарт обвързва условията, които правят възможен чистия обект, с математическото и математизацията. Докато Галилей по непосредствен начин вижда света като универсум на математически отношения, Декарт след него изяснява характера на самата математизация, в какво тя се състои, какво означава, какви операции на интелекта предполага.