Loading Map....

Дата/час
09/05/2018
15:00 - 16:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на „Архитектура за хора от третата възраст“ от гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски

Изследователската дейност на арх. Пламен Рилски е свързана със систематизиране на достиженията и изследване на възможностите при създаване на архитектура за хора от третата възраст. Тези си изследвания авторът оформя в научен труд, първата част от който е настоящото издание.

В книгата се разглеждат подходите при проектиране на сгради и комплекси за предоставяне на социални и медицински грижи. В следващите части се анализират принципите и особеностите на техните екстериорни и интериорни решения.

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.

Пламен Рилски завършва „Архитектура“ във ВИАС, гр. София. Заминава за ФРГ, където работи като стажант и същевременно се дипломира в Политехниката в гр. Щутгарт. След завръщането си в България основава и ръководи проектантско бюро „Архибау” ООД. Едновременно с това подготвя и защитава дисертационен труд, свързан с архитектура за хора от третата възраст.

През 2010 г. започва своята преподавателска дейност и в НБУ, където от 2016 г. е главен асистент. Води лекционните курсове и тренинга по дисциплините „Сградостроителство” и „Архитектурни конструкции”.