Loading Map....

Дата/час
23/05/2015
17:00 - 18:30

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Представяне на автора Йордан Велчев

Йордан Велчев освен дипломиран историк е и поет, отличен стилист и интерпретатор.
„Балканският човек” (издание в три тома и седем книги) е изключително осезаема за възприемане книга, в която са въведени множество графични изображения, гравюри, миниатюри, рисунки, орнаменти, проспекти и карти на градове и местности, отпечатъци на монети, шрифтове, символни знаци и дори модел на робот отпреди 900 години.
Не може да не се замислим и за процеса на издирването, обмислянето, написването, аранжирането, на всичко казано под черта, на безбройните страници с бележки в края на книгата, на целия този гигантски съзидателен труд. Труд с огромен духовен принос на българите към света.

 
Представя: изд. „Жанет 45“
Място: сцена / ляв полуетаж, НДК