Loading Map....

Дата/час
17/01/2017
17:00 - 19:00

Място
Нова конферентна зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Представяне на "Българска лексикология и лексикография"

Трудът „Българска лексикология и лексикография“ е резултат от трайния интерес на проф. Василка Радева към семантиката на думата като основна езикова единица. Той се опира на четените лекции и магистърски курсове в Лайпциг, Западен Берлин и Саарбрюкен. Изграден върху теоретичните основи и постижения на съвременната лексикология, трудът разкрива характера на думата като номинационна единица, която чрез речевата си реализация осъществява комуникативната функция на езика.

Включеният раздел „Лексикография“ съдържа сведения, които показват тясната връзка на лексикологията с лексикографската теория и практика.

Предназначен предимно за студенти филолози, трудът е полезен за всеки, който се стреми към опознаване и правилно използване на българското словно богатство.

Василка Радева е родена в Русе. Възпитаничка е на СУ „Св. Климент Охридски“, където завършва специалността Българска филология и до пенсионирането си е преподавателка във Факултета по славянски филологии. През 1974 г. ù е присъдено научното звание доктор, а през 1994 г. – доктор на филологическите науки. Израз на научните ù интереси и занимания са както четените лекции по фонетика, лексикология, диалектология, ареална лингвистика, лексикална семантика, сравнително славянско словообразуване, така и публикуваните 12 книги и монографии и над 200 научни статии.

Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“, ет. 2. Северно крило на Ректората (бул. „Цар Освободител“ 15).