Loading Map....

Дата/час
23/05/2017
19:00 - 20:00

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Пролетен базар на книгата 2017: Представяне на „Добре, че умря Джузепе” на Антон Стайков

Представяне на сборник с разкази на Антон Стайков с графики на Любен Зидаров под
редакцията на Надя Радулова и с думи за книгата от Дарин Тенев и Биляна Курташева.
„Книга за парадоксите на всекидневието, разказани в едни уж невероятни истории – за
чудаци-фантазьори, попаднали в кривото гърло на анахроничен софийски двор; за кита-
ри-пътешественици; за наследства без наследници; за придвижване без цел; за преврат-
ните съдби на хора, животни, предмети, сгради… И читателят, неусетно, заедно с геро-
ите, влиза в този балон, от който са изхвърлени торбите с пясък. Олеква, издига се над
всичко и… губи контрол. Книга, с която поемаш риска да се приземиш в чужда история.”
Представя: изд. „Жанет 45”
Място: сцена / ляв полуетаж, НДК