Loading Map....

Дата/час
28/01/2020
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на електронно издание „Годишник „Икономика и бизнес“

Център за книгата и департамент „Икономика“ представят том 3 за 2018 г. на „Годишник „Икономика и бизнес“ на 28. януари 2020 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.
Лектор е доц. д-р Ренета Димитрова, а „Аз чета“ е медиен партньор.
Третият том на годишника на департамент „Икономика“ се концентрира върху актуални проблеми на икономиката, бизнеса, финансите и маркетинга. Публикуваните статии представят научно-изследователската дейност на щатни преподаватели и студенти от Нов български университет и на колеги от други университети.
Основната цел на изданието е да се даде публичност и достъпност на изследванията на преподавателите и студентите, така че да могат да се ползват както като учебни материали в бакалавърските и магистърските програми в департамента, така и като справочна литература за бизнеса.
Включените научни материали са резултат на задълбочени научни и практически изследвания през учебната 2017/2018 година. Тяхната цел е да повишат ефективността и качеството на обучението, да актуализират преподавания материал с последните новости от областта на икономиката и бизнеса.
Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.