Loading Map....

Дата/час
13/11/2018
13:30 - 15:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на „Информационни технологии в практиката или какво (не) знаем за тях“ от доц. д-р Венцислав Джамбазов

Тази книга има за цел да представи основни положения, понятия и концепции на разбираем език. Тя е предназначена за хора извън сферата на информационните технологии, въпреки че може да е полезна и за тях. Разгледаните технологии са представени чрез логиката на тяхната поява и употреба, не толкова чрез даване на конкретни дефиниции. Обърнато е внимание на взаимоотношенията между хората и организациите в дигитална среда. Специален акцент е поставен върху терминологията, защото според автора е важно специалисти и неспециалисти да заговорят на един разбираем за всички език. Книгата е разработена като учебник за студенти на Нов български университет в специалности, свързани с администрация и управление, но е приложима във всички сфери на средното, висшето и професионалното образование.

Доц. д-р Венцислав Джамбазов е дългогодишен преподавател в Нов български университет – доцент в департамент „Информатика“ и декан на Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение на НБУ. Има инженерно образование, през 2002 г. защитава дисертация в област „Социология на комуникациите“, а през 2009 г. става доктор с разработка по темата „Иновации в обучението и изследванията“. Занимава се с информатика повече от 25 години и е един от пионерите на българския интернет, развива собствен бизнес в сферата на информационните технологии. От 1999 година до сега е автор и съавтор на 4 книги и има над 30 публикации в специализирани издания по теми, свързани с уеб дизайн, мултимедия, програмиране, общуване във виртуална среда, дигитална икономика, електронно обучение. Той е сред основните фигури в НБУ, които развиват електронната и дистанционната форма на обучение по модерни европейски и световни стандарти.

Водещ: д-р Христо Чукурлиев

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.