Loading Map....

Дата/час
09/06/2022
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на книга-албум „Пеньо Столаров. Моят път към и за архитектурата“

Център за книгата и департамент „Архитектура“ отправят покана за представяне на общоуниверситетско издание, книга-албум „Пеньо Столаров. Моят път към и за архитектурата“ с автор Пеньо Столаров в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Събитието е с дискутанти проф. д-р Моника Попова, гл. ас. д-р Софрони Върбев, проф. д-р арх. Пеньо Столаров и модератор Николай Тодоров.

Гл. ас. д-р  Анета Василева: Модерността е феномен, който има минимум два аспекта: обективен (свързан със социално-икономическото развитие, познато още като модернизация) и субективен (свързан с преживяванията на аза, с всички негови драми и тегоби, с артистичните, теоретични и индивидуалистични измерения на понятието)… Пеньо Столаров е човек, който се поставя сам срещу света. Той е като Дон Жуан, който иска да общува директно с Бога, ми каза през един дъждовен октомврийски предиобед Георгий Станишев…В крайна сметка светът страда не по-малко от сблъсъците с него, колкото самият Пеньо. А той, Пеньо, лепи черупките от строшеното по време на битките върху себе си като броня… Няма как да е иначе. Пеньо Столаров е архитект, който успешно е преплувал бурните години на късния ХХ в. през няколко държави, политически системи и господстващи културни парадигми. Той е образ на епохата си – колажен, приспособим индивидуалист, разнороден и разнопосочен хищник, склонен към риск и подозрителен към всякакви структури и йерархии. Формулата, с която Пеньо Столаров вече 50 години се носи успешно сред измамно лазурните води, под застрашително надвисналите скали, над скритите течения и между неспокойните водовъртежи на прехода между два века, е: Духът на времето, духът на мястото и естетическият индивидуализъм… Zeitgeist, genius loci и вездесъщият аз.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.