Loading Map....

Дата/час
28/06/2017
08:15 - 09:45

Място
105. СУ „Атанас Далчев“ в София
ул. Св. Пимен Зографски 7
София

Категория


Третокласниците направиха анкети помежду си и обобщиха резултатите „Какъв съм аз като приятел”, „Какъв искам да бъде моят приятел”. С инструментите по програмата за превенция на агресията „Приятелите на Зипи”, /с методически материали от Фондация „Асоциация Анимус”/ обобщиха как може по-лесно да се печелят приятели, как да се задържат приятелствата, как да се решават конфликти между приятели. Те усвоиха техники за разпознаване и изразяване на емоциите си, за реагиране в ситуации, когато изпитват трудни чувства по начин, който не само ще ги накара да се чувстват по-добре, но няма да наранят нито себе си, нито другите.

Децата направиха и различни проучвания: какви са били темите на разговори, игрите на техните родители, когато са били деца, какви книги са чели, какви филми са гледали и ги съпоставиха със своите. Разучиха някои от неизвестните за тях игри, които родителите им са играли като малки. Малките творци създадоха приказка и стихове за приятелството, издириха мъдрости, свързани с приятелството. Направиха конкурси за графични проекти с компютърна програма Paint, за рисунки, за есе „Приятелството в моя живот”.

В процеса на създаването на книгата децата се учеха да работят в екипи, да търсят, анализират и обобщават информация, да стигат до единно за групата решение. Тези занимания  осмислят свободното време на подрастващите, дава им умения за спокойно и етично общуване с връстниците. Създаването на книга провокира децата с по-голямо желание да четат книги, да дешифрират художествения и познавателен текст и да прилагат получената информация. Този творчески процес е и предпоставка те по-бързо да се приобщят към четящите за удоволствие хора. – споделя ръководителят на групата по интереси ”От перо до корица” Румяна Тунева.

Книгата Другото ми АЗ /книга за приятелството/ е създадена от 05.06.2017 г. до 28.06.2017 г. от 16 ученици от трети клас, работещи по проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I”.