Loading Map....

Дата/час
20/06/2017
17:30 - 19:00

Място
НХА – Национална Художествена Академия
ул. Шипка 1
София

Категория


Представяне на книгата "120 години българско изкуство. Дизайн"

Третата част от поредицата „120 години българско изкуство“ продължава започнатата с първите два тома, посветени на изящните и декоративно-приложните изкуства, систематизация на новото и съвременното българско изкуство. Тя е съсредоточена върху дизайна във всичките му многобройни проявления. Тази тематика е подчертано важна, защото в случая изданието буквално се озовава насред информационна пустош по отношение на своя обект на проучване. Причината е, че задълбочени изследователски трудове и научни систематизации за дизайна в България почти липсват, ако изключим началото, поставено от доц. Незабравка Иванова. Когато върху дизайнерския продукт по правило не е изписано името на неговия създател, когато няма кой да опише този продукт, да го анализира и впише в информационна структура, разтворен в анонимността на своята утилитарност, той неизбежно съществува единствено в ограничената функция на устно предаваната информация, т.е. на предмодерната културна памет. А дизайнът е дете на модерността и подобна съдба крещи срещу неговата природа.
Тъкмо затова тази книга е важна. Тя хронологизира и анализира.

Автори: Бойка Доневска, Буян Филчев, Величка Минкова, Виолета Василчина, Георги Янков, Добролюб Пешин, Емилия Панайотова, Иван Еленков, Ирина Генова, Капка Кънева, Красен Троански, Кристина Борисова, Мариан Стоянов, Мариана Павлова, Маринела Великова-Байха, Мария Митева, Мила Стоева, Мирослав Богданов, Незабравка Иванова, Ненко Атанасов, Николай Златанов, Орлин Давчев, Цеца Копчева
Графичен дизайн: Георги Янков и Милена Абанос

Изданието се реализира със съдействието на Министерство на културата, Столична община, Алианц България, НДФ „13 века България“, Национална художествена академия и Дарик радио.