Loading Map....

Дата/час
30/03/2016
18:00 - 19:30

Място
Чешки център
ул. Георги С. Раковски №100
София

Категория


Представяне на книгата на д-р Елена Крейчова "Славянският Вавилон"

Най-новата публикация на д-р Елена Крейчова „Славянският Вавилон“ (изд. „Парадигма“) се представя в присъствието на авторката.

Книгата „Славянският Вавилон. За интерференцията между славянските езици“ представя някои проблеми при изучаването на славянски езици. Особен акцент се поставя върху влиянията между близко родствените езици, които се разглеждат като „нож с две остриета“. Казано с други думи, близостта между българския и чешкия език, от една страна, улеснява, но от друга – затруднява комуникацията между двата славянски народа, за което на пръв поглед дори не подозираме. Авторката споделя дългогодишния си опит на преподавател и заклет преводач, подавал ръка на поколения студенти и начинаещи преводачи – чехи и словаци, сблъскали се с подобни „препъни камъчета“ при изучаването на български език. Книгата ще бъде представена от доц. Диляна Денчева и д-р Радост Железарова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Д-р Елена Крейчова е главен асистент в Катедрата по славистика към Философския факултет на Масариковия университет, Бърно, Чехия. Преподавател е по практически български език и чете лекционни курсове по старобългарски език, по теоретична граматика на южнославянските езици и по историческа граматика на славянските езици. Завършва славянска и английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1996 г. Специализира в Масариковия университет в Бърно и в Карловия университет в Прага. Защитава докторска дисертация по палеославистика и славянски езици в Масариковия университет в Бърно през 1999 г. на тема „Slovosledné změny v bulharských a srbských církevněslovanských památkách z 12. a 13. století“. Научните й интереси са в областта на сравнителното славянско езикознание, психолингвистиката, старобългаристиката, на теорията и практиката на превода, на обучението по български език като чужд. Автор на множество научни публикации по съпоставителното езикознание, на речници („Česko-bulharský právnický slovník“, Brno, 2014, „Česko-bulharský tematický slovník (s úkoly na procvičování slovní zásoby“, Brno 2014), на учебници („Příručka pro výuku bulharské stylistiky“, Brno, 2014), на уеб базирани курсове за чуждестранни студенти българисти към Масариковия университет, съставител е на антологията „Narodili jsme se jako draci. Antologie bulharské moderní povídky“, Brno, 2003 и член на редакционния съвет на редица научни сборници, издания на Катедрата по славистика. Съдебен преводач към Министерството на правосъдието на Република Чехия от 2001 г. Превежда художествена и специализирана литература.