Loading Map....

Дата/час
20/04/2018
18:30 - 20:00

Място
Театрална зала, Ректорат на СУ


Категория


Представяне на книгата „Политики на „поколението“

ПОЛИТИКИ НА „ПОКОЛЕНИЕТО“
Генерационни деления в България през втората половина на ХIX и началото на ХХ век
(УИ „Св. Климент Охридски“, 2018)

Представяне на книгата на Галина Гончарова
С участието на Александър Кьосев и Кирил Василев

КНИГАТА на Галина Гончарова се занимава с поколението, но не като конкретна биологическа и социална реалност, а като главен инструмент на определени политики и културни програми. „Политики на „поколението“ разказва шест истории – за „младите“ и „старите“ през Възраждането, за либералите и консерваторите, за поколенията в мемоарните вълни, за поборниците и „нерадостните им старини“, за социалистите и „младите поети“ на кръга „Мисъл“. В основата на техния сюжет стоят различни и оригинални употреби на генерационни деления. Анализът им показва сложната динамика на изграждането на модерната българска публичност, в която не рационалните аргументи на експертното знание, а манифестирането на принадлежността към националната общност се превръща в критерий за усвояване на гражданските свободи и за оценка на приносите към общото благо.

ГАЛИНА ГОНЧАРОВА е доктор по културни изследвания към Софийския университет. В момента тя е главен асистент по История и теория на културата. Печелила е изследователски стипендии към фондация „Дом за науките за човека и обществото“, Център за академични изследвания, София и е участвала в големи международни проекти. Основните й академични интереси са в полето на съвременната социална и културна история на България, устната история, социологията на младежките култури и социологията на религията. Публикациите й засягат проблеми, свързани с поколенчески дискурси, смъртта и умирането по време на социализма, православни религиозни идентичности и традиции и др. В момента работи върху проект, посветен на поколенческите модели на грижа за тежко болни близки.